Warunki wynajmu

Każdy kto chce zorganizować sesję zdjęciową z koniem powinien zapoznać się z kodeksem postępowania z koniem. Jeśli którykolwiek z punktów budzi wątpliwości, prosimy o kontakt w celu doprecyzowania i odpowiedzenia na nurtujące pytania. Jeśli którykolwiek z punktów nie jest do zaakceptowania przez zleceniodawcę, nie możemy przystąpić do realizacji zlecenia. Niniejszy kodeks jest bezwzględnie przestrzegany podczas sesji zdjęciowej:

 • Koń jest najwyższym dobrem.
 • Dobro konia jest ważniejsze od interesów właścicieli, zleceniodawców, fotografów i innych osób.
 • Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i dobro konia.
 • Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć miejsce zawsze i wszędzie.
 • Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie, bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
 • Koń jako istota żywa nie może być poddawana żadnym czynnościom uznawanym za brutalne.
 • Zleceniobiorca ustala odpowiednie sposoby kontroli wszystkich osób, dotyczącej respektowania dobra konia.
 • Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze i wszędzie.

Ponadto, należy mieć także na uwadze poniższe:

 • Opiekun koni może odmówić lub zabronić wykonywania czynności, które są potencjalnie niebezpieczne zarówno dla konia jak i ludzi.
 • Koń jest zwierzęciem płochliwym i niebezpiecznym dla ludzi. Nawet mimo zachowania należytej staranności mogą zdarzać się wypadki.
 • Koń nie jest zwierzęciem podatnym na tresury. Wszystkie czynności należy wykonywać w sposób partnerski.