Co należy wiedzieć o koniach

Konie są zwierzętami niebezpiecznymi. Zwierzęta te zamieszkują ziemię od milionów lat. Udomowione są od dopiero trzech i pół tysiąca lat. Więc nie ma co się dziwić, że ciągle największy wpływ na konie miała ewolucja. Konie jako zwierzęta uciekające, aby przetrwać, musiały wykształcić w sobie wiele odruchów ratujących życie. I nawet najbardziej wyszkolony koń nie wyzbędzie się tych odruchów z prostego względu: szkolenie kształtuje się w mózgu a odruchy zapisane są w bardzo rozbudowanym rdzeniu kręgowym, na który to rdzeń szkolenie nie ma wpływu. Dlatego też jeśli koń się wystraszy to zacznie uciekać. Jeśli ktoś zajdzie konia od tyłu, może koń kopnąć. I właśnie to jest najważniejsze w pracy z koniem – należy sobie uświadomić, że są to zwierzęta niebezpieczne.

Koni nie można także do niczego zmusić. Konie można zachęcać, motywować, ale nie zmuszać. Koń musi chcieć wykonać daną czynność, ale nie zechce tego zrobić pod przymusem. Można jednak wypracować z nim chęć współpracy, lecz będzie to się opierać wyłącznie na chęci konia. Jeśli koń powie “nie” to będzie to znaczyło “nie”.

Te dwie rzeczy należy pamiętać przed przystąpieniem do pracy z koniem i zakodować je sobie głęboko w sercu i umyśle. Resztę należy zostawić w rękach fachowców zajmujących się końmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *